Choose your currency

Shopping Cart

The cart is empty
cart

הרב יצחק קוליץ זצ"ל

הרב יצחק קוליץ זצ"ל

הרב הראשי לירושלים, ראש אבות בתי הדין לשעבר


תמונות מביקור הרב
בתפילין בית אל

 

 

 

הרב יצחק קוליץ זצ"ל

 

הרב הראשי - וראש אבות בתי הדין ירושלים

בס"ד י"ד חשון תשנ"ו

 

לכבוד הנהלת מפעל התפילין "עטרת קדושה" בית א-ל
שלום רב וברכה רבה.

 

שמכם הטוב כבר יצא לתהלה, ורבים מאחינו בני ישראל מעוטרים בתפארה בתפילין המהודרים שאתם מייצרים, במפעלכם "עטרת קדושה" אשר בבית א-ל.

שמחתי לבוא אליכם, למפעל המפואר הזה, אותו מנהלים הרבנים הדגולים הרב ישי באב"ד שליט"א והרב שבתי קרוטהמר שליט"א, ולראות את כל תהליך הייצור, משלב עבוד העורות מבהמה גסה, ועד צביעת הבתים, הכל בהדרכת גדולי תורה פוסקי הלכות, בדקדוק והידור, וכן פרשיות מהודרות הנכתבות ע"י סופרים מומחים ויר"ש.

תתברכו במיטב הברכות משוכן מרומים, העוטר ישראל בתפארה, יהי נועם ה' עליכם, תזכו ונזכה כלנו, לראות בקיום החזון, לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר, בב"א.

הכו"ח בברכה מעיר ציון וירושלים,

 

יצחק קוליץ

הרב הראשי וראש אבות בתי הדין

ירושלים

< Back    
 
 
 
 
Phone: 02-997-4560 | Fax: 02-997-4017 | Email:info@tefillin.co.il