Choose your currency

Shopping Cart

The cart is empty
cart

הרה"ג הרב דב ליאור שליט"א

הרה"ג הרב דוב ליאור שליט"א

רב העיר קריית ארבע-חברון


תמונות מביקור הרב במפעל תפילין בית אל

 

 

 

 

 

 

הרב דב ליאור שליט"א

הרב דוב ליאור

רב העיר

קרית ארבע – חברון ת"ו

א' ניסן, תשס"ה

10 אפריל, 2005

לאחינו בני ישראל

הריני להמליץ בזה, עבור מפעל תפילין בית אל, בניהולו של הרב ישי באב"ד. ביקרתי במפעל זה לפני מספר שבועות ועמדתי מקרוב על כל תהליכי ההידור.

הנני מעיד בזה שהנם עומדים בכל הדרישות ההלכתיות והתפילין כשרים למהדרין.

הלוואי שנזכה שיתקיימו בימינו דברי אדון הנביאים "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך" (דברים כ"ח, י').

הנני מברך את מנהלי המפעל שיזכו לזכות את הרבים במצווה קדושה זו וחפץ השם בידם יצלח.

 

החותם לכבוד התורה ולומדיה, 

הרב דוב ליאור

רב מקומי

קרית ארבע - חברון

< Back    
 
 
 
 
Phone: 02-997-4560 | Fax: 02-997-4017 | Email:info@tefillin.co.il